รอบที่ 86

21/09/2023

3ตัวบน

153

2ตัวล่าง

59

หวยรัฐบาล

21/09/2023

รางวัลที่

 

1

    320812

3ตัวหน้า

699 , 037

3ตัวท้าย

344 , 057

2ตัวล่าง

46

หวยหุ้นต่างประเทศ

จับยี่กี VIP

21/09/2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1

3ตัวบน

270

2ตัวล่าง

26
จับยี่กี VIP - รอบที่ 2

3ตัวบน

429

2ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 3

3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

68
จับยี่กี VIP - รอบที่ 4

3ตัวบน

400

2ตัวล่าง

82
จับยี่กี VIP - รอบที่ 5

3ตัวบน

902

2ตัวล่าง

92
จับยี่กี VIP - รอบที่ 6

3ตัวบน

028

2ตัวล่าง

82
จับยี่กี VIP - รอบที่ 7

3ตัวบน

087

2ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 8

3ตัวบน

729

2ตัวล่าง

97
จับยี่กี VIP - รอบที่ 9

3ตัวบน

802

2ตัวล่าง

84
จับยี่กี VIP - รอบที่ 10

3ตัวบน

207

2ตัวล่าง

02
จับยี่กี VIP - รอบที่ 11

3ตัวบน

222

2ตัวล่าง

21
จับยี่กี VIP - รอบที่ 12

3ตัวบน

588

2ตัวล่าง

17
จับยี่กี VIP - รอบที่ 13

3ตัวบน

028

2ตัวล่าง

08
จับยี่กี VIP - รอบที่ 14

3ตัวบน

809

2ตัวล่าง

91
จับยี่กี VIP - รอบที่ 15

3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

90
จับยี่กี VIP - รอบที่ 16

3ตัวบน

678

2ตัวล่าง

70
จับยี่กี VIP - รอบที่ 17

3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

00
จับยี่กี VIP - รอบที่ 18

3ตัวบน

522

2ตัวล่าง

63
จับยี่กี VIP - รอบที่ 19

3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

25
จับยี่กี VIP - รอบที่ 20

3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

12
จับยี่กี VIP - รอบที่ 21

3ตัวบน

544

2ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 22

3ตัวบน

888

2ตัวล่าง

08
จับยี่กี VIP - รอบที่ 23

3ตัวบน

277

2ตัวล่าง

29
จับยี่กี VIP - รอบที่ 24

3ตัวบน

677

2ตัวล่าง

27
จับยี่กี VIP - รอบที่ 25

3ตัวบน

729

2ตัวล่าง

99
จับยี่กี VIP - รอบที่ 26

3ตัวบน

777

2ตัวล่าง

81
จับยี่กี VIP - รอบที่ 27

3ตัวบน

190

2ตัวล่าง

18
จับยี่กี VIP - รอบที่ 28

3ตัวบน

672

2ตัวล่าง

29
จับยี่กี VIP - รอบที่ 29

3ตัวบน

000

2ตัวล่าง

02
จับยี่กี VIP - รอบที่ 30

3ตัวบน

255

2ตัวล่าง

97
จับยี่กี VIP - รอบที่ 31

3ตัวบน

900

2ตัวล่าง

88
จับยี่กี VIP - รอบที่ 32

3ตัวบน

079

2ตัวล่าง

79
จับยี่กี VIP - รอบที่ 33

3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

91
จับยี่กี VIP - รอบที่ 34

3ตัวบน

177

2ตัวล่าง

93
จับยี่กี VIP - รอบที่ 35

3ตัวบน

833

2ตัวล่าง

84
จับยี่กี VIP - รอบที่ 36

3ตัวบน

888

2ตัวล่าง

93
จับยี่กี VIP - รอบที่ 37

3ตัวบน

798

2ตัวล่าง

78
จับยี่กี VIP - รอบที่ 38

3ตัวบน

333

2ตัวล่าง

94
จับยี่กี VIP - รอบที่ 39

3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 40

3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

73
จับยี่กี VIP - รอบที่ 41

3ตัวบน

310

2ตัวล่าง

17
จับยี่กี VIP - รอบที่ 42

3ตัวบน

777

2ตัวล่าง

75
จับยี่กี VIP - รอบที่ 43

3ตัวบน

799

2ตัวล่าง

73
จับยี่กี VIP - รอบที่ 44

3ตัวบน

111

2ตัวล่าง

37
จับยี่กี VIP - รอบที่ 45

3ตัวบน

222

2ตัวล่าง

86
จับยี่กี VIP - รอบที่ 46

3ตัวบน

233

2ตัวล่าง

87
จับยี่กี VIP - รอบที่ 47

3ตัวบน

400

2ตัวล่าง

33
จับยี่กี VIP - รอบที่ 48

3ตัวบน

777

2ตัวล่าง

17
จับยี่กี VIP - รอบที่ 49

3ตัวบน

222

2ตัวล่าง

61
จับยี่กี VIP - รอบที่ 50

3ตัวบน

466

2ตัวล่าง

84
จับยี่กี VIP - รอบที่ 51

3ตัวบน

666

2ตัวล่าง

48
จับยี่กี VIP - รอบที่ 52

3ตัวบน

199

2ตัวล่าง

64
จับยี่กี VIP - รอบที่ 53

3ตัวบน

577

2ตัวล่าง

97
จับยี่กี VIP - รอบที่ 54

3ตัวบน

197

2ตัวล่าง

77
จับยี่กี VIP - รอบที่ 55

3ตัวบน

342

2ตัวล่าง

44
จับยี่กี VIP - รอบที่ 56

3ตัวบน

976

2ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 57

3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

93
จับยี่กี VIP - รอบที่ 58

3ตัวบน

399

2ตัวล่าง

40
จับยี่กี VIP - รอบที่ 59

3ตัวบน

794

2ตัวล่าง

73
จับยี่กี VIP - รอบที่ 60

3ตัวบน

671

2ตัวล่าง

67
จับยี่กี VIP - รอบที่ 61

3ตัวบน

975

2ตัวล่าง

53
จับยี่กี VIP - รอบที่ 62

3ตัวบน

555

2ตัวล่าง

17
จับยี่กี VIP - รอบที่ 63

3ตัวบน

033

2ตัวล่าง

50
จับยี่กี VIP - รอบที่ 64

3ตัวบน

311

2ตัวล่าง

15
จับยี่กี VIP - รอบที่ 65

3ตัวบน

012

2ตัวล่าง

60
จับยี่กี VIP - รอบที่ 66

3ตัวบน

533

2ตัวล่าง

95
จับยี่กี VIP - รอบที่ 67

3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

59
จับยี่กี VIP - รอบที่ 68

3ตัวบน

944

2ตัวล่าง

99
จับยี่กี VIP - รอบที่ 69

3ตัวบน

450

2ตัวล่าง

55
จับยี่กี VIP - รอบที่ 70

3ตัวบน

555

2ตัวล่าง

96
จับยี่กี VIP - รอบที่ 71

3ตัวบน

511

2ตัวล่าง

15
จับยี่กี VIP - รอบที่ 72

3ตัวบน

479

2ตัวล่าง

21
จับยี่กี VIP - รอบที่ 73

3ตัวบน

562

2ตัวล่าง

32
จับยี่กี VIP - รอบที่ 74

3ตัวบน

064

2ตัวล่าง

31
จับยี่กี VIP - รอบที่ 75

3ตัวบน

100

2ตัวล่าง

99
จับยี่กี VIP - รอบที่ 76

3ตัวบน

923

2ตัวล่าง

22
จับยี่กี VIP - รอบที่ 77

3ตัวบน

245

2ตัวล่าง

55
จับยี่กี VIP - รอบที่ 78

3ตัวบน

199

2ตัวล่าง

44
จับยี่กี VIP - รอบที่ 79

3ตัวบน

287

2ตัวล่าง

42
จับยี่กี VIP - รอบที่ 80

3ตัวบน

455

2ตัวล่าง

18
จับยี่กี VIP - รอบที่ 81

3ตัวบน

251

2ตัวล่าง

51
จับยี่กี VIP - รอบที่ 82

3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

92
จับยี่กี VIP - รอบที่ 83

3ตัวบน

943

2ตัวล่าง

37
จับยี่กี VIP - รอบที่ 84

3ตัวบน

012

2ตัวล่าง

61
จับยี่กี VIP - รอบที่ 85

3ตัวบน

755

2ตัวล่าง

23
จับยี่กี VIP - รอบที่ 86

3ตัวบน

153

2ตัวล่าง

59
จับยี่กี VIP - รอบที่ 87

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 88

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 89

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 90

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 91

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 92

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 93

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 94

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 95

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
จับยี่กี VIP - รอบที่ 96

3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx
ทีมงานมืออาชีพปอยเปต จ่ายจริง © 1,000,000% BIG1TONG. com